Other for Iaido

Japanese Iaito Tsuba

  • 5 months ago
  • Sofia, Bulgaria
  • 55 Views
100